• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Бизнес индустриална собственост

Да разгледаме следния сценарий


“ДАЙТЕ НИ ВАШИТЕ ИДЕИ”

Някои предприемачи търсят просто малка ИНОВАЦИЯ, колкото да догонят конкурента или да се откъснат с малко пред него с помощта на някоя малка идея. Те не желаят да отделят средства за да разработват повече и по-големи иновации и съдбата на техният бизнес без индустриална собственост е винаги една и съща.

Повечето компании се развиват нормално, работят сравнително добре и демонстрират умерен интерес към новите продукти или услуги. Изведнъж, нещо в пазара им се променя. Конкурент пуска съвсем нов продукт. Пазарът се ориентира към него. Едва тогава ръководните екипи отварят широко очи и уши за иновациите.

“ДАЙТЕ НИ ВАШИТЕ ИДЕИ” се превръща в често повтаряна фраза, тъй като това е нещото, от което те се нуждаят.


Тук ще обясним връзката между бизнес и индустриална собственост за да Ви помогнем да вземете важни бъдещи решения.

ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ТЯСНО ОБВЪРЗАНА С УСПЕШНИЯ БИЗНЕС

Къде се “крие” във Вашия бизнес индустриална собственост?

 

За да получим идеи за обекти, които можем да защитим като индустриална собственост, нека най-добре да разгледаме конкретен пример, при който вземем една фирма, която произвежда кутии с портокалов сок. Остава само един въпрос пред нас…


КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИ КАТО ОБЕКТ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ?


За да можем да отговорим подробно на този въпрос трябва да разгледаме цялостната визия на фирмата, презентационните ѝ материали, рекламните ѝ кампании, както и самия продукт, включително опаковката на кутията като не забравяме и нейното съдържание.

ТЪРГОВСКА МАРКА


С търговска марка може да се защити:

– логото на фирмата

– името на фирмата

– етикетът на кутията

– името на напитката

– самата опаковка

– брандът на фирмата

ПАТЕНТ или ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ


С патент или полезен модел може да се защити:- самият сок (като състав)

– технологията, по която е бил произведен сокът или използваната апаратура
– съставът на картона, използван в опаковката
– материалите за производството на картона
– методът и апаратурата за производството на картона
– самото използване на продукта, ако има ново приложение

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН


С промишлен дизайн може да се защити:

– формата на кутията

– цветовото оформление на кутията

– контурите на кутията

– цялостният аранжимент на кутията

Какви са предимствата от защитата на индустриалната собственост?

 

Защитата на индустриалната собственост носи добре известни ползи на притежателя си. Нека обърнем специално внимание на някои от тях:

Защитените обекти носят монополни права на притежателите си

Притежателите придобиват предимство пред конкуренцията в дадена област

Увеличават се печалбите, докато конкуренцията догонва

Реализират се приходи от сключване лицензионни договори

∴ Индустриалната собственост е дълготраен нематериален актив в отчета на фирмите

Индустриалната собственост влиза в счетоводния баланс

Какъв е приносът на индустриалната собственост за бизнеса?

 

Възможността да бъде издаден патент за дадено изобретение насърчава инвестирането на средства и усилия в изследователската и развойната дейност, издаването на патент стимулира инвестициите за промишленото приложение на дадено изобретение, а официалното публикуване на патента е принос към основния фонд документационни източници на технологична информация като патентните регистри, какъвто поддържа и Патентно ведомство на Република България. С други думи, с оповестяване на изобретението, неговото естество и начин на използване ще бъдат доведени до знанието на всеки, който се интересува. Използването на информацията, представяна чрез това разкриване, елиминира безполезното дублиране на усилията и увеличаване на разходите, свързани с изследователска дейност с цел намиране на решения на аналогични технически проблеми. Това действа като стимул и катализатор за създаване на други изобретения и така допринася за развитието на науката и технологиите.

Нека развием хипотезата, при която бизнесът не отделя внимание на защитата на индустриална собственост:

Създателите ще останат без възнаграждение за вложения творчески труд

Стимулът за измисляне на нови идеи ще намалее

Иновациите ще изчезнат и бизнесът ще забави развитието си

Технологиите ще остареят морално

Техническият прогрес ще спре

Използването на системата за защитата на индустриална собственост от друга страна ще допринесе за:

Разработване на нови технологии

∴ Насърчаване на създателите за положения труд

Развитие и приложение на иновации

Създаване на механизъм за трансфер на технологии

Промишлено планиране

Защита от нелоялна конкуренция

Вижте още


 

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА