• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Бизнес и индустриална собственост

КАК ДА ЗАЩИТИМ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ


Има различни подходи, които можете да приложите за развитие на ВАШИЯ БИЗНЕС и защита на ВАШИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ТРУД.

Тук ще обясним връзката между ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ и БИЗНЕСА

за да Ви помогнем да вземете решение.

КАКВО БИ БИЛО НАЙ-ДОБРО ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

ДА РАЗГЛЕДАМЕ СЛЕДНИЯ СЦЕНАРИЙ


„ДАЙТЕ НИ ВАШИТЕ ИДЕИ“

Някои предприемачи търсят просто малка ИНОВАЦИЯ, колкото да

догонят конкурента или да се откъснат с малко пред него с помощта на някоя малка идея

те не желаят да отделят средства за да разработват повече и по-големи иновации

и съдбата на техните компании е винаги една и съща:

Повечето компании се развиват нормално, работят сравнително добре и демонстрират умерен интерес към новите продукти или услуги. Изведнъж, нещо в пазара им се променя. Конкурент пуска съвсем нов продукт. Пазарът се ориентира към него. Едва тогава ръководните екипи отварят широко очи и уши за иновациите.

“ДАЙТЕ НИ ВАШИТЕ ИДЕИ” – това е нещо, от което те се нуждаят.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ ЗАЩИТАТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ЗА БИЗНЕСА


Защитата на индустриалната собственост носи добре известни ползи на притежателя си.

Нека обърнем специално внимание на някои от тях:

– Защитените обекти носят МОНОПОЛНИ ПРАВА на притежателите си

– Притежателите имат предимство пред конкуренцията в дадена област

– Увеличават се печалбите, докато конкуренцията догонва

– Реализират се приходи от сключване лицензионни договори (лицензии)

– Индустриалната собственост влиза в счетоводния баланс на фирмите

КЪДЕ СЕ ``КРИЕ`` ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

НЕКА РАЗГЛЕДАМЕ ЕДИН ПРИМЕР


Ако вземем за пример една фирма, която произвежда портокалов сок.

Нека разгледаме кутия и да не забравяме съдържанието в нея…

 

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИ КАТО ОБЕКТ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ?

ТЪРГОВСКА МАРКА


С търговска марка може да се защити:

– логото на фирмата

– името на фирмата

– етикетът на кутията

– името на напитката

– самата опаковка

– брандът на фирмата

ПАТЕНТ или ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ


С патент или полезен модел може да се защити:

– самият сок (като състав)

– технологията, по която е бил произведен сокът или използваната апаратура

– съставът на картона, използван в опаковката

– материалите за производството на картона

– методът и апаратурата за производството на картона

– самото използване на продукта, ако има ново приложение

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН


С промишлен дизайн може да се защити:
– формата на кутията
– цветовото оформление на кутията
– контурите на кутията
– цялостният аранжимент на кутията
– етикет

КАКЪВ Е ПРИНОСЪТ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ЗАМИСЛИМ ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ


КАКЪВ Е НЕЙНИЯТ ПРИНОС ЗА БИЗНЕСА

Така например, възможността да бъде издаден патент за дадено изобретение насърчава инвестирането на средства и усилия в изследователската и развойна дейност; издаването на патент стимулира инвестициите за промишленото приложение на дадено изобретение, а официалното публикуване на патента е принос към основния фонд документационни източници на технологична информация. С други думи, с оповестяване на изобретението, неговото естество и начин на използване ще бъдат доведени до знанието на всеки, който се интересува. Използването на информацията, представяна чрез това разкриване, елиминира безполезното дублиране на усилията и увеличаване на разходите, свързани с изследователска дейност с цел намиране на решения на аналогични технически проблеми. Това действа като стимул и катализатор за създаване на други изобретения и така допринася за развитието на науката и технологиите.

КАКЪВ Е ПРИНОСЪТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ ЗА БИЗНЕСА

Нека развием хипотезата, при която бизнесът не отделя внимание на защитата на индустриална собственост:

– Създателите ще останат без възнаграждение за вложения творчески труд.

– Стимулът за измисляне на нови идеи ще намалее.

– Иновациите ще изчезнат и бизнесът ще забави развитието си.

– Технологиите ще остареят морално.

– Техническият прогрес ще спре.

Използването на системата за защитата на индустриална собственост ще допринесе за:

– Създаване на нови технологии

– Развитие и приложение на иновации

– Трансфер на технологии

– Промишлено планиране

– Защита от нелоялна конкуренция

Вижте още


 

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация