• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Бойка СПАСОВА


Бойка Спасова е завършила магистърска степен в Техническия Университет – София със специалност „Двигатели с вътрешно горене“. Придобива допълнителна професионална квалификация – Патентна школа. Преди основаването на „Би Ви & Ко“ през 2017 год. е патентен експерт, а в последствие става началник на отдел „Експертиза на изобретения и промишлени дизайни“ в Патентно ведомство на Република България.

Като патентен експерт участва в редица международни обучения за повишаване на патентната си квалификация. Представя позицията на Патентното ведомство на международни срещи по въпроси, касаещи развитието на закрилата на интелектуалната собственост.

През 2017 г. става съдружник в Инженерна патентно-правна кантора „Би Ви & Ко“, която развива своята дейност в областта на защитата на индустриалната собственост и оказва съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. Инж. Спасова консултира водещи български компании в машиностроенето, търговията, информационните технологии и енергетиката.


 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

от ноември 2017

СЪОСНОВАТЕЛ, СЪДРУЖНИК И УПРАВИТЕЛ, НА „БИ ВИ & КО“ ООД

от август 2017

ВПИСАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ – 694, ПРЕД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ

от септември 2015 до септември 2016

| НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ЕКСПЕРТИЗА НА ПАТЕНТИ, ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ И ПРОМИШЛЕНИ ДИЗАЙНИ”, В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ

| от декември 1980 до септември 2014

| ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ, В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ


ОБРАЗОВАНИЕ

 

| 2003 – 2010

ПОКРИТИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАТЕНТЕН ЕКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

|     – „Novelty and Inventive step“ – (beginner, intermediate and advanced level)

|     – “EpoqueNet – Search system in EPO database

|     – „Clarity and unity“ – (beginner, intermediate and advanced level)

1983 – 1986

ПАТЕНТНА ШКОЛА, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

|    – Следдипломна квалификация по патентно право

1976 – 1980

| МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – МАГИСТЪР, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

|     – специалност „Двигатели с вътрешно горене“


СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Предоставяне на писмени или устни консултации за защита на интелектуална собственост

Представителство от името на клиента, пред официалните организации/органи за защита на интелектуална собственост

Изготвяне на заявки за защита на индустриална собственост

Предварителни проучвания по обекти на индустриална собственост


КОНТАКТИ

 

| (+359) 884 510 507

 

Изберете Бойка Спасова за Ваш представител


Изтеглете пълномощно