• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Интелектуална собственост

КАК СЕ ЗАЩИТАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Има ТРИ основни типа закрила на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ:

 

 

Авторско право


Определя защитата на авторите върху техните произведения.

 

Индустриална собственост


Обуславя защитата върху патенти, марки и промишлени дизайни.

 

Друга защита


Различни способи за защита на интелектуалната собственост.

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ

 

С патент се защитава техническата същност на ИЗОБРЕТЕНИЕ, което може да бъде например: продукт, устройство, технология, система, метод, използване и др.

Техническата същност на изобретението трябва ясно да разкрива:

При  продукт, устройство, система и др.

– от КАКВИ елеменити е изградено

КАК са свързани елементите помежду си

КАКВИ са връзките между елементите

КАК работи

 

При технология, метод и др.

КАКВИ процеси протичат или се извършват

КАКВИ средства се използват за осъществяване на процесите

– при КАКВИ режими протичат процесите

КАКВА е последователността на процесите

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК

 

С търговска марка се защитава ЗНАК, който отличава стоките и/или услугите на един производител.

Знакът може да е някое от или комбинация от следните:

ЛОГО

НАИМЕНОВАНИЕ

СЛОГАН

ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕЛОДИЯ

РИСУНКА

… и може да бъде:

– РЕГИСТРИРАНА МАРКА – ®

– неригистрирана марка, но … ПОЛЗВАЩА СЕ С ИЗВЕСТНОСТ – (ТМ) или (SM)

 

 

 

ДИЗАЙН

 

С промишлен дизайн се защитава ВИДИМИЯТ ВЪНШЕН ВИД на: изделие, комплект, композиция и др.

Видимият външен вид се определя от особеностите на:

ФОРМАТА

ЛИНИИТЕ

РИСУНЪКА

ОРНАМЕНТИТЕ

ЦВЕТОВОТО СЪЧЕТАНИЕ

…или

КОМБИНАЦИИ от тях

АВТОРСКО ПРАВО

 

С авторското право “АВТОМАТИЧНО” се защитава всяко оригинално ПРОИЗВЕДЕНИЕ на изкуството.

Авторското право се разпростира върху произведения на:

ЛИТЕРАТУРАТА

НАУКАТА

МУЗИКАТА

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ДРУГИ

… и такива могат да бъдат:

текстове на книги

научни статии

текстове на песни

картини

други

ДРУГА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Такива обекти на интелектуалната собственост са СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ФИРМЕНИ ТАЙНИ и НОУ-ХАУ.

Някои примери за такива са:

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

– компютърни програми

– онлайн платформи

– други

ФИРМЕНИ ТАЙНИ

– бизнес стратегия

– иновации

– други

НОУ-ХАУ

– производствен опит

– техническа документация

– други

 

 

 

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация