• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Патенти и полезни модели

Всичко за патенти и полезни модели

 

Патентът е защитен документ, който се издава за патентоспособни изобретения от всички области на индустрията. Изобретението представлява техническо решение на технически проблем. За да бъде патентоспособно едно изобретение, то трябва да бъде ново на световно ниво, да бъде промишлено приложимо и да има изобретателска стъпка. Чрез полезния модел се закрилят технически решения (изобретения). Те често се наричат „малък патент“ или „малко изобретение“. Въпреки че изобретенията могат да бъдат закриляни с патенти и полезни модели, двете форми на защита имат свои характерни особености. За разлика от патентите за изобретение, полезните модели излизат като цена много по-ниско и процедурата за защитата им е по-кратка. Тази форма на закрила на изобретение се предоставя чрез свидетелство за регистрация на полезен модел. За да бъде регистриран, полезният модел трябва да е нов, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложим.


Ние подготвихме подробна информация за патентни и полезни модели, която да Ви запознае в подробности с тези обекти на индустриалната собственост. Може да научите, какви са разликите при защитата, кой вариант е приложим за Вашия случай и какви действия да предприемете за защитата на правата си.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАШИТЕ УСЛУГИ

Би Ви & Ко разполага с представители по индустриална собственост в областта на патенти и полезни модели с богат опит и широки познания. Всеки наш патентен адвокат предоставя консултации и представлява клиентите на Би Ви & Ко пред официалните организации (Патентно ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост и др.) за всички въпроси, свързани с Български и Европейски патент. Те имат права да извършват действия пред Българския патентен офис (BPO) и Международната организация по интелектуална собственост (WIPO), но също така могат да окажат съдействие в процедурите по издаване и валидизация на Европейски патент.

 

ВСИЧКИ УСЛУГИ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА