• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

За нас

Би Ви & Ко


ИНЖЕНЕРНА ПАТЕНТНО-ПРАВНА КАНТОРА

Основахме “Би Ви & Ко” като инженерна кантора по патентно право за да спомагаме закрилата на интелектуалната собственост в Република България. Мисията ни е да осигурим надежден екип от специалисти, предоставящи висококачествени услуги по защитата на индустриалната собственост, както и да оказваме съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. Откривайки огромния иноваторски потенциал в нашата страна, си поставихме за цел да работим заедно с иноваторите и бизнеса за да бъдат конкурентоспособни, като им съдействаме в процеса на

 

получаване на закрила върху тяхната интелектуалната собственост. Нашият дългогодишен опит в областта на закрилата на индустриалната собственост беше в основата при създаването на нашата инженерна кантора по патентно право. Българският пазар показа, че има нужда от повече инженерни кантори, специализирани в патентното право. Нашата страст към тази дейност ни помага да постигаме нужното високо професионално ниво като висококвалифицирани представители по индустриална собственост.


СПЕЗИАЛИЗИРАНА ИНЖЕНЕРНА КАНТОРА ПО ПАТЕНТНО ПРАВО


Стартирахме с мотивация да поддържаме своята идеология и със стремеж да обогатим палитрата от предлаганите специализирани услуги в нашата инженерна кантора по патентно право. Като естествен процес в инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” се разви и желанието ни за партньорство и сътрудничество като в резултат на това през 2019 регистрирахме “Комилев, Георгиев и партньори” – едно от първите сдружения на представители по индустриална собственост в България. Ние поддържаме контакти с множество национални и международни партньори с доказан опит за

да осигурим на нашите клиенти нови възможности за постигане на заложените в стратегията им цели за бърза и надеждна защита на тяхната иновативност, креативност и визия. Ръководим се от разбирането, че за да оказваме съдействие от възникването на идея до превръщането ѝ в защитен обект е необходимо непрекъснато да следим развитието на иновациите и актуалното състояние на техниката и пазарите. С коректно и лоялно поведение, с лично отношение и специално внимание печелим доверие и се налагаме на пазара на услугите. Това е основата на фирмената ни политика.

НАШИЯТ ЕКИП

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ


ВИЖТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ