• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Би Ви & Ко

ИНЖЕНЕРНА ПАТЕНТНО-ПРАВНА КАНТОРА


Основахме „Би Ви & Ко“ за да развиваме дейност по закрила на интелектуалната собственост. Мисията ни е да осигурим защита на индустриалната собственост в България, Европа и по целия свят, както и да оказваме съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. Откривайки огромния иноваторски потенциал в нашата страна, си поставихме за цел да работим заедно с иноваторите и бизнеса за да бъдат конкурентоспособни като им съдействаме в процеса на получаване и закрила на техните права. Постарахме и успяхме да сформираме надежден екип от специалисти, предоставящи висококачествени услуги, с които да покрием всички необходими действия по издаване на патент за изобретение, както и при регистрация на полезен модел, търговска марка и промишлен дизайн… (вижте повече за нас).

За Вас

Ние, като специалисти по интелектуална собственост, сме подготвили подробна информация за видовете обекти на индустриалната и интелектуалната собственост, както и за възможните варианти за тяхната защита. Нашето кратко “Ръководство за бизнеса” ще разкрие пред Вас различни аспекти на закрилата на индустриалната собственост, възможни варианти за превенция на нарушения, както и предварителните възможности, които имате за изграждане на богато фирмено портфолио в областта.

Нашите Услуги

Нашите услуги покриват различни области на закрилата на интелектуалната собственост. Ние от “Би Ви & Ко” предоставяме висококвалифицирани услуги, както и индивидуални и корпоративни решения според нуждите на клиента. Нашите представители по индустриална собственост гарантират професионална помощ от оформяне и подаване на заявки за защита на обектите на индустриалната собственост през представителство в различните процедури до съдействие при опозиция и спорове, както и пред съда.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА