• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Полезен модел в България

Какво е полезен модел?

 

Чрез полезния модел се закрилят технически решения (изобретения). Те често се нарича “малък патент” или “малко изобретение”. За разлика от патентите за изобретение, полезните модели излизат като цена много по-ниско и процедурата за защитата им е по-кратка. Тази форма на закрила на изобретение се предоставя чрез свидетелство за регистрация на полезен модел. За да бъде регистриран, полезният модел трябва да е нов, да има изобретателска стъпка и да е промишлено приложим.

Полезният модел е нов, ако се различава от известните технически решения в дадената област, т.е. не е част от състоянието на техниката. Ако полезният модел постига нов и неочакван технически ефект, то се счита, че има изобретателска стъпка. Възможността един полезен модел да бъде многократно възпроизвеждан, е показател за наличие на промишлена приложимост. Разликата при тези критерии е в това, че изобретателската стъпка при полезните модели е с по-ниско ниво от тази при патент…(Научете повече за техническо решение).

 

Свидетелство за регистрация на полезен модел

Свидетелството за регистрация на полезен модел предоставя монополното (изключително) право на притежателя върху техническото решение, разкрито в него. Това дава възможност на притежателя: да използва техническото решение, да забрани на трети лица да го използват без негово съгласие и правото да се разпорежда с него. Продължителността на действие на свидетелството за регистрация на полезния модел е 4 години. Този период може да бъде

удължен до 7 или 10 години. Изключителните права покриват само територията на страната, в която е издаден защитният документ. Важно е да се знае, че не всички държави поддържат регистрация на полезни модели.

България е една от страните, които предоставят възможност за регистрация на полезни модели, която е разписана в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.

Полезни модели извън България

Освен България, към момента държавите, които поддържат законодателство в областта на регистрацията на полезни модели, са:

Албания, Ангола, Аржентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белийз, Бразилия, Боливия, Китай, Колумбия, Коста Рика,  Дания, Еквадор, Египет, Естония, Етиопия, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Гватемала, Хондурас, Унгария, Индонезия, Ирландия, Италия,  Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Малайзия, Мексико, Перу, Филипини, Полша, Португалия, Република Корея, Република Молдова, Русия, Словакия, Испания, Тайван, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Турция, Украйна, Уругвай, Узбекистан, Чехия, Чили и Япония.*

В някои от посочените страни е възможно от Международна (PCT) заявка да се влезе в национална фаза с полезен модел. Това е често използван подход, когато доклада от проучването при PCT процедурата съдържа документи, които оспорват изобретателската стъпка. Обратният подход също е приложим, ако държавата, от която се стартира PCT процедурата, поддържа възможност за заявяване на полезни модели и при положителен доклад от международния проучвателен орган. В този случай първоначалната цена на процедурата е по-ниска, защото се започва със заявка за регистрация на полезен модел, но в последствие може да се стигне до получаване на патент…(Научете повече за PCT процедурата)


*Списъкът от страни подлежи на промяна. Хубаво е да се извърши проверка преди да се пристъпи към подаване на заявка за регистрация на полезен модел в съответната държава.

Предварително проучване

Препоръчително е да се направи предварително патентно проучване. То дава информация за състоянието на техниката, т.е. какво е станало публично известно преди подаване на заявката. Имайки предвид това, всеки заявител на полезен модел трябва да знае, че без такова предварително проучване, неговата регистрация ще бъде уязвима към атаки от конкуренти.

Предварителните патентни проучвания могат да предпазят всеки, който е решил да регистрира полезен модел. Освен това те дават ценна информация за това как да бъде подготвена заявката и има ли смисъл от такава… (Научете повече за предварително патентно проучване).

Каква е процедурата?

За да се стигне до регистрация на полезен модел в България за начало е необходимо да се оформи и подаде заявка за регистрация на полезен модел пред Патентно ведомство на Република България. Всяка надлежно подадена заявка подлежи на формална експертиза. При експертизата се прави анализ и оценка на това, дали заявката е оформена спрямо изискванията на законодателството. Заявката за регистрация на полезен модел има строга формулировка и съдържание. Те трябва да отговарят на определени критерии и да описват решението с технически термини. Заявките за полезни модели не подлежат на проучване и не им се прави преценка за

патентоспособност по време на процедурата. Такива могат обаче винаги да бъдат извършени след издаването на свидетелство за регистрация на полезния модел. С полезен модел могат да се защитят най-общо следните видове обекти: изделие, устройство, машина или система от устройства, състав, както и продукт, състоящ се от или съдържащ биологичен материал. Ето защо е важно да се направи предварителна преценка дали да се подходи към защита посредством регистрация на полезен модел, или да се търси закрила чрез патент за изобретение… (Научете повече за патент).

Процедура по регистрация на полезен модел в България

Процедурата по регистрация на полезните модели в България е кратка. Всяка надлежно подадена заявка подлежи на експертиза, при която се проверява дали са платени надлежно таксите за заявяване и следва разглеждане формулировката на претенциите. Необходимо е обаче, те да бъдат ясно и точно формулирани и добре подкрепени от описанието. За разлика от процедурата при заявките за патент за изобретение, които се проучват, при заявките за регистрация на полезен модел не се извършва проучване и не се прави анализ на това, дали е нов и има ли изобретателска стъпка. Това води и до многократното скъсяване на срока, в който излизат решенията за регистрация на полезните модели.

До свидетелство за регистрация се стига много по-бързо, отколкото до патент. Тази разлика в процедурите обаче може да коства на притежателите много. Изискванията за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост се разглеждат при процедура по заличаване на регистрацията. Заявката за регистрация на полезен модел трябва да включва описание, претенции и чертежи (ако са необходими). Най-важният момент от оформянето на заявката е формулировката на претенциите, тъй като те са определящи за обхвата на правна закрила на полезния модел. Изготвянето на претенциите изисква специфични познания и богат опит, тъй като има строги правила за съдържанието им.

ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

1. Описание на полезния модел

Описанието в заявката трябва да разкрива изцяло техническото решение за да може всеки специалист в съответната техническа област трябва да възпроизведе полезния модел. Описанието трябва ясно да обяснява и да съдържа достатъчно и пълна информация за областта на техниката, предшестващото състояние на техниката,

техническата същност, описание на фигурите (когато са приложени такива, примерно изпълнение и приложение (използване). Тази информация става базата, на която се оформят претенциите в заявката.


2. Претенции

Претенциите определят обхвата на монополните права, предоставени с полезния модел. За формулиране на претенциите има строги правила, които се определят от Българското патентно ведомство. Претенциите трябва да бъдат ясни и точни, като включеното в тях трябва да се основава на описанието на заявката. Важно е в претенциите да бъдат включени тези елементи (признаци) на

техническото решение, за които ще се търси закрила със свидетелство за регистрация на полезния модел. Тези признаци трябва да бъдат описани изцяло с технически термини и изрази, които могат да бъдат: самите елементи на техническото решение, тяхното взаимно разположение и/или връзките между тях.


3. Чертежи (фигури)

Към заявката за регистрация на полезен модел могат да бъдат подадени фигури и чертежи. Те са добро допълнение за да се даде визуална представа за признаците на техническото решение, но не при всички видове заявки са приложими. Важно е да се знае, че

след подаването на заявката, промяна по чертежите или добавяне на нови се прави изключително трудно и такива се допускат само при специални обстоятелства.


4. Реферат и Заявителски формуляр

 

Рефератът към заявката за регистрация на полезен модел има единствено за цел да информира третите лица. Той не влияе по никакъв начин на обхвата на закрила на полезния модел. Единственото изискване към реферата е да бъде кратък и да има техническа насоченост.

Формулярът на заявката трябва ясно да изразява желанието на заявителя, че се търси защита на полезен модел чрез регистрация в Българското патентно ведомство. За да бъде ясно изразено това желание и за удобство на заявителите, заявките за регистрация на полезен модел имат стандартен формуляр.

НАШИЯТ ОПИТ

Ние от “Би Ви & Ко” като представители по индустриална собственост в областта на патентите и полезните модели гарантираме пред клиентите на нашата инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко”, че имаме дългогодишен опит в подготовката и разглеждането на заявки за регистрация на полезни модели, което допринася за това да предоставяме професионални услуги при подготовката на полезни модели в България.

Готови сме да подготвим изцяло и всички документи по Вашата заявка за регистрация на полезен модел.

Нашият опит при писането на полезни модели ни научи да предоставяме бърза услуга на разумна цена. Ние имаме самочувствието да залагаме ниски срокове (до 3 месеца*) за достигане до решение за регистрация на полезен модел чрез нашето представителство пред Българското патентно ведомство. При работата с нас си гарантирате надежден партньор с широки инженерни познания и богати умения в подготовката на пакета от документи за регистрация на полезен модел. Независимо дали се нуждаете от съдействие за изготвяне на полезен модел по ОП „Конкурентоспособност” или желаете бърза защита на иновация, ние сме насреща.


*След подаване на заявката и при стриктно спазване на получените инструкции.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА