• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Промишлени дизайни

Всичко за промишлени дизайни

 

Всички промишлени дизайни защитават индустриални или технически обекти, които могат да бъдат изделия, получени по промишлен или занаятчийски начин, части от тези изделия, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковки, графични символи или печатни шрифтове. Промишленият дизайн на определена стока или продукт се определя от видимия външен вид. Видимият външен вид на продукт се базира на особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.  Често срещана практика обаче е и произведенията на графичния, интериорниян, модния, мултимедийния или уеб дизайна, както и други, да бъдат защитавани също като промишлени дизайни.


Ние подготвихме подробна информация за промишлени дизайни, която да Ви запознае в подробности с този обект на индустриалната собственост. Може да научите в подробности, какво е промишлен дизайн, какви действия да предприемете за защитата на правата си и какви са процедурите за защита в България и по света.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАШИТЕ УСЛУГИ

Инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” разполага с представители по индустриална собственост в областта на промишлените дизайни с богат опит и широки познания. Ние предоставяме консултации и представляваме клиентите си пред официалните организации (Патентно ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост, Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз и др.) за всички въпроси, свързани с Български, Международни и Европейски промишлени дизайни. Нашите представители имат права да извършват действия пред Българския патентен офис (BPO), Европейската служба по интелектуална собственост (EUIPO) и Международната служба по интелектуална собственост (WIPO).

ВСИЧКИ УСЛУГИ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА