• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Абонаментно обслужване

Какво е абонаментно обслужване по право на интелектуална и индустриална собственост?

 

Добрата практика в големите компании е да се осигурят специалисти по право върху обектите на интелектуална и индустриална собственост. Това е свързано с наемането и обучаването на допълнителна работна ръка, тясно специализирана в тази област. Услугата по абонаментно обслужване от представител по индустриална собственост премахва изразходването на ресурсите, необходими за подсигуряването на такъв персонал. Абонаментното обслужване по право на индустриална и интелектуална собственост се извършва чрез сключването на договор. Сключването на абонаментен договор има редица ползи за компаниите, възползващи се от този тип услуга.


Какви са ползите от абонаментното обслужване?

Разполагате с партньор, който винаги е на разположение да оказва съдействие или да Ви консултира.

Гарантирате си дълготрайни отношения, базирани на професионален опит и отговорност.

Опознаване в дълбочина на индустриалната Ви собственост от специалист и намиране на оптимални решения за защитата ѝ.

Осигурявате си постоянна помощ от регистрирани представители по индустриална собственост.

Спестявате разходите по социални и здравни осигуровки, които бихте заплащали при наемането на лица, отговорни за тази дейност.

Направените разходи по договора за правно обслужване представляват за Вас разход, който намалява облагаемите приходи.

Сумата по договор е значително по-ниска от месечното възнаграждение за наемането на отговорен персонал.

Освобождавате се от ангажимента за следене на сроковете по процедурите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Абонаментно обслужване в областта на защитата на индустриална собственост от “Би Ви & Ко”

 

Инженерна патентно-правна кантора „Би Ви & Ко” предлага на своите клиенти /юридически или физически лица/, абонаментно правно обслужване в областта на закрилата на интелектуална собственост и защитата на индустриална собственост. Ние можем да осигурим екип от регистрирани представители по индустриална собственост, който да се грижи за Вашите обекти на индустриална собственост като патент, полезен модел, марка, промишлен дизайн и др. Работейки за Вас с абонаментен договор ще спестявате разходи за възнаграждение на специалист по право в областта. При подписване на договор за абонамент с нашата инженерна патентно-правна кантора получавате необходимото Ви съдействие по всички текущи въпроси свързани с патенти, полезни модели, търговски марки, промишлен дизайн, както и по казуси в областта на авторското право и др.


Клиентите на “Би Ви & Ко” с абонаментен договор по право на интелектуална и индустриална собственост имат основното преимущество да разполагат едновременно както с правна помощ за техния бизнес, така и с инженерно виждане върху защитата на иновациите им.


Абонаментното обслужване е начин за оптимизиране на фирмените разходи, а в същото време срещу ежемесечен абонамент получавате навременна и компетентна защита както пред Българското патентно ведомство, така и пред други международни и регионални организации по защита на интелектуална или индустриална собственост. В зависимост от нуждите на всеки клиент, можем да договорим индивидуално възнаграждение, което да удовлетворява и двете страни, а подписаният договор за абонамент може да включва една или повече от предлаганите от нас услуги.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА