• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Консултиране по индустриална собственост

Консултация от представител

на “Би Ви & Ко”

 

Практиката на инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” е да извършва всяка първа консултация безплатно. Първата консултация се осъществява под формата на среща или личен разговор. Така се стремим да получим цялостна представа за казуса на нашия клиент. За нас е от изключително значение осъществяването на първия контакт. Нашата мисия е да познаваме добре всеки от нашите клиенти за да им предоставим индивидуално консултиране по индустриална собственост.


Освен това ние имаме широка сфера на дейност в областта на защитата на индустриална собственост, в която можем да предоставим различни видове устни или писмени консултации, разделени условно в три категории


1. ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Извършваме предварителен преглед на Вашия случай или анализираме обектите, за които търсите закрила

Провеждаме разговор или среща – на живо (ако е възможно) или чрез средства за дистанционна комуникация – с която отговаряме на въпросите Ви или разясняваме добрите практики в областта на защита на индустриална собственост

Даваме препоръки за последващи действия, с който да защитите правата и интересите си

Оставаме на разположение пред клиента, когато са необходими допълнителни срещи или разговори


2. ДОПЪЛНИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Даваме допълнително информация или сведения, според индивидуалните нужди на клиента

Изготвяме подробни препоръки или отговаряме на конкретни въпроси за конкретен случай

 

3. КОНСУЛТАЦИЯ В ПИСМЕНА ФОРМA

(по желание на клиента), при която събираме, описваме и анализираме информацията по Вашия случай и:

 

Подготвяме подробно и изчерпателно писмено становище, включващо индивидуална препоръка или становище за това, какво би било, по нашето експертно мнение, решението на съответна организация по защита на индустриална собственост или друг компетентен орган

или

Предоставяме подробни препоръки и практически насоки за вариантите за защита на правата Ви, включително и чрез какви процесуални действия би станало това

или

Подготвяме такова становище, което може да послужи за защита на правата Ви пред съответна организация по защита на индустриална собственост или друг компетентен орган, включително да послужи за защита на правата Ви пред съда или административните органи

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Какво е консултиране по индустриална собственост?

 

Консултацията може да бъде осъществена в две форми – провеждане на разговор с предоставяне на устна консултация или писмена консултация с изготвяне на становище. Устната консултация представлява среща или разговор, при който се разясняват Вашите права по обектите на индустриална собственост с помощта на компетентен консултант или представител по индустриална собственост. С изготвянето на писмено становище се анализират всички налични факти по Вашия случай, изчерпателно се представят Вашите права и Ви се дават конкретни практически препоръки за защита на Вашите интереси.


Каква е нашата роля в процеса на консултиране по индустриална собственост?

 

Задълбочено вникваме в случая и напълно разясняваме фактите пред клиента

Избираме подходящата форма за защита и процедурата по закрила, базирайки се на желанията на клиента

Грижим се за защитата на интересите на клиента чрез правни и бизнес средства, които предоставят оптимално решение или различни варианти за действие

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА