• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Консултиране по закрила на индустриална собственост

Какво да очакваме?

 

Консултацията може да бъде осъществена в две форми – провеждане на разговор с предоставяне на устна консултация или писмена консултация с изготвяне на становище. Устната консултация представлява среща или разговор, при който се разясняват Вашите права по обектите на индустриална собственост с помощта на компетентен представител по индустриална собственост. С изготвянето на писмено становище се анализират всички налични факти по Вашия случай, изчерпателно се представят Вашите права и Ви се дават конкретни практически препоръки за защита на Вашите интереси. И при двете форми на консултация, наши основни принципи са:

– Задълбочено вникване в случая и пълно разясняване на фактите пред клиента;

– Изборът на правната форма за защита и процедурата по закрила я правим ние, т.е. не очакваме клиентът или негов представител да дойде при нас с пълна яснота за същността на обектите и детайлното да познава процедурите;

– Ние се грижим за защитата на интересите на клиента чрез правни и бизнес средства, които да му предоставят оптимално решение или различни варианти за действие, без да сме единствено технически изпълнител на задачата.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Консултация от представител на „Би Ви & Ко“

 

 

Услугите по консултация, които „Би Ви & Ко“ предлага, могат да се разделят на:

 

1. Първа консултация, при която:

 

– Извършваме предварителен преглед на Вашия случай или анализираме обектите, за които търсите закрила

– Провеждаме разговор или среща – на живо (ако е възможно) или чрез средства за дистанционна комуникация – с която отговаряме на въпросите Ви или разсянвяме добрите практики в областта на защита на индустриална собственост

– Даваме препоръки за последващи действия, с който да защитите правата и интересите си

– Оставаме на разположение пред клиента, когато са необходими допълнителни срещи или разговори

 

2. Допълнителна консултация, при която:

 

– Даваме допълнително информация или сведения, според индивидуалните нужди на клиента

– Изготвяме подробни препоръки или отговаряме на конкретни въпроси за конкретен случай

 

3. Консултация в писмена форма (по желание на клиента), при която събираме, описваме и анализираме информацията по Вашия случай и:

 

– Подготвяме подробно и изчерпателно писмено становище, включващо индивидуална препоръка или становище за това, какво би било, по нашето експертно мнение, решението на съответна организация по защита на индустриална собственост или друг компетентен орган

или

– Предоставяме подробни препоръки и практически насоки за вариантите зазащита на правата Ви, включително и чрез какви процесуални действия би станало това

или

– Подготвяме такова становище, което може да послужи за защита на правата Ви пред съответна организация по защита на индустриална собственост или друг компетентен орган, включително да послужи за защита на правата Ви пред съда или административните органи


Практиката в „Би Ви & Ко“ е всяка ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ, осъществена под формата на среща или разговор, да бъде БЕЗПЛАТНА, тъй като за нас е от изключително значение да познаваме добре всеки от нашите клиенти или техните представители за да можем да им предоставим индивидуални услуги в областта на защитата на индустриалната собственост!

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА