• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Търговски марки

Всичко за търговски марки

 

Mарката е характерен знак, който отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на неговите конкуренти. Знаците, отличаващи компаниите, техните стоки или услуги, най-често се наричат с общото наименование „търговски марки“. То е станало общоприето понятие в индустрията. Характерният знак обаче може да представя както стоки, така и  услуги. Знакът, използван за представянето на услуги, се нарича “марка за услуги”, но това наименование не е толкова разпространено. Търговските марки подлежат на регистрация или така наречения регистрационен режим, който има своите особености в зависимост от приложимото законодателство в страната или региона от интерес.


Ние подготвихме подробна информация за видовете търговски марки, която да Ви запознае в подробности с тези обекти на индустриалната собственост. Може да научите, какви варианти имате за защита на фирмено име или лого, кой вид търговска марка е приложим за Вашия случай и какви действия да предприемете за защитата на правата си.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАШИТЕ УСЛУГИ

Инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” разполага с представители по индустриална собственост в областта на търговските марки с богат опит и широки познания. Ние предоставяме консултации и представляваме клиентите си пред официалните национални и международни организации (Патентно ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост, Службата по интелектуална собственост на Европейския съюз и др.) за всички въпроси, свързани с Български, Международни и Европейски търговски марки. Нашите представители имат права да извършват действия пред Българския патентен офис (BPO), Европейската служба по интелектуална собственост (EUIPO) и Международната служба по интелектуална собственост (WIPO).

 

ВСИЧКИ УСЛУГИ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА