• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Защита пред Патентно ведомство

Каква защита е необходима пред Патентно ведомство?

 

Заявките за закрила на индустриална собственост могат да бъдат подготвени от заявителя или адвокат по патенти или марки. Получаването на закрила върху обект на индустриалната собственост е обвързано с процедура, съгласно приложимото законодателство. Основните процедури, по които преминават заявките в Българското патентно ведомство са четири. Те са обособени от основните обекти на индустриалната собственост, а именно: патент, полезен модел, търговска марка и промишлен дизайн. Подадените заявки се разглеждат обстойно от експерти. Те анализират структурата на съдържанието, търсейки нередности и неточности. При наличието на такива, експертите са длъжни да изпратят становища към заявителя или адвоката за отстраняването им. Едновременно с това им поставят и краен срок за отговор. От отстраняването на забележките в дадения срок зависи и съдбата на заявката. Чести са и случаите на неполучена кореспонденция от Патентно ведомство, тъй като заявителят е отсъствал от посочения адрес или не е могъл да получи становището поради независещи от самия него причини.


Каква е нашата роля в защитата?

 

Ролята на инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” пред официалните органи е да осигури адвокат за патенти или представител по марки и промишлени дизайни, който може да защити заявителите като изготви компетентен отговор на полученото становище в дадения срок, чрез който да отстрани посочените нередности. Чрез упълномощаването на представител по индустриална собственост можете също така да си гарантирате получаването на официалната кореспонденция.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Защита от адвокат | патенти или марки | от “Би Ви & Ко”

 

Ние можем да поемем ангажимента по изготвянето и подаването на отговор по становище, издадено от Българското патентно ведомство, независимо от обекта, по който е получено. За тази цел познаваме в подробности нормативните актове, издадени в областта на защитата на индустриалната собственост на територията на България. В нашите сфери на дейност е и подготовката на различни видове отговори по становища като:

Отговор по становище за отстраняване на недостатъци или нередности по заявка за патент за изобретение или при регистрацията на полезен модел

Отговор по становище за липса на патентоспособност на изобретение при заявките за патент

Отговор по становище за частичен или пълен отказа поради липса на отличителност при заявките за регистрация на търговска марка

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА