• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Ръководство за Бизнеса

Разгледайте нашето “Ръководство за Бизнеса”


[Това е кратко ръководство за употреба на интелектуалната и индустриалната собственост, което е само в три части]

 

Ние подготвихме няколко страници, в които описахме преимуществата на интелектуалната и индустриалната собственост. Тези страници обединихме под наименованието “Ръководство за бизнеса”. Нашата цел е да представим ползите и вредите от закрилата на обектите на индустриалната собственост. От тях може да научите много и различни бизнес приложения на системата за защита на индустриална собственост.

I. Какво е иновация и как се защитава


[Първа част от нашето “Ръководство за Бизнеса”]

Иновациите са навсякъде около нас заедно със своите огромни икономически и финансови ползи.

Реализацията на нова идея с цел развитие и растеж на определена дейност е на практика иновация.

Иновациите са в основата на развитието на всяка икономика и на просперитета на всяко общество.

Основната роля на иновациите за бизнеса е да увеличават способността му да произвежда конкурентни продукти и да подобряват производителността му. Те са едно от основните условия за правене на  бизнес.

Как да превърнете ИДЕЯТА в ИНОВАЦИЯ и да я защитити с ПАТЕНТ


По света, правилата на икономиката се определят от технологиите и потребителския избор – оцеляват компании, които са иновативни в тяхното развитие и работят бързо и гъвкаво. В тази връзка всяка стока или услуга, или всеки метод или процес, следва да бъде заменен с нещо по-добро. Всяка незащитена иновация бива открадната.

 

КАК ДА ЗАЩИТИМ ИДЕЯ ЗА ИНОВАЦИЯ С ПАТЕНТ

II. Кaква е връзката на интелектуалната собственост и иновациите с бизнеса


[Втора част от нашето „Ръководство за Бизнеса“]

За да има успех бизнесът трябвада е в крак с новите технологии.

Той може да се провали, ако не създава иновации и не търси тяхната защита.

Повечето компании се развиват нормално, работят сравнително добре и демонстрират умерен интерес към новите продукти или услуги…

…ИЗВЕДНЪЖ, нещо в пазара им се променя…

В днешно време пазарът е толкова динамичен, че лесно се преориентира към стоки с по-добро качество, по-ниска цена или по-добра визия.

Едва тогава бизнесът отваря широко очи и уши за иновациите. Собствениците започват да се запитват дали няма начин да променят пазара.

…но ПОНЯКОГА е вече късно за това…


Ето защо, защитата на интелектуалната собственост и разработването на иновациите са два от водещите фактори за развитието на всеки бизнес, които вървят заедно ръка за ръка.

 

БИЗНЕС И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

III. Какво е важно за изграждане на бизнес стратегия


[Трета част от нашето „Ръководство за Бизнеса“]

За да има пазарен успех пускането на нов продукт от голямо значение е правилното използване на ПАТЕНТНАТА СИСТЕМА.

Самата тя се явява като мощен инструмент за пазарен анализ. Използвана адекватно, може да предостави необходимата информация за големината на пазара; конкурентите, развиващи дейност в същата област, както и да определи свободата на действие.

Чрез извършването на ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ се придобива ясна картина за тенденциите в търсенето и предлагането на дадена територия.

Резултатите от всичко това помагат да се направи правилната преценка за действията, които могат да се предприемат.

…най-мощният инструмент…


Благодарение на инструментите на ПАТЕНТНАТА СИСТЕМА, предприемачът може да вземе решение, как да изгради своята БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ за по-добра пазарна реализация.

 

АНАЛИЗ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА