• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Международни организации за закрила на интелектуална собственост

Кои международни организации закрилят интелектуална собственост?


Световната организация за закрила на интелектуална собственост

(СОИС)

wipo соис

Световната организация за закрила на интелектуална собственост (СОИС) е глобалният форум за услуги, изготвяне на политики, информация и сътрудничество в областта на интелектуалната собственост. Това е самофинансираща се агенция на ООН, основна по-важност между всички международни организации за защита на интелектуална собственост, със 192 държави-членки.

Мисията на СОИС е да ръководи развитието на балансирана и ефективна международна система, която дава възможност за защита на иновации и креативност в полза на всички. Основните обекти на интелектуалната собственост, които се поддържат в Световната организация за закрила на интелектуална собственост са: PCT заявка за патент за изобретение, международна търговска марка и международен промишлен дизайн.

Европейско патентно ведомство

(ЕПВ)

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е чат от международните организации за закрила на интелектуална собственост. В него се извършва експертиза на европейските патентни заявки, което дава възможност на изобретатели, изследователи и компании от цял свят да получат защита на своите изобретения в 44 държави чрез централизирана и единна процедура, която изисква само едно заявление за европейски патент.

ЕПВ е една от най-големите организации за обществени услуги в Европа, в която работят около 7 000 служители от 35 различни националности. От тях 4 300 са висококвалифицирани учени и инженери, работещи като патентни експерти във всички области на технологиите.

Европейското патентно ведомство има седалища в Мюнхен, клон в Хага и офиси в Берлин, Виена и Брюксел.

 

епв epo

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(EUIPO)

EUIPO Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

 

 

EUIPO е Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз, отговаряща за управлението на европейска търговска марка и регистрирания дизайн на Общността (европейски промишлен дизайн). Тя е част от международните организации за закрила на интелектуална собственост, която оперира в рамките на европейския съюз.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) беше известна като OHIM до 23 март 2016 г., може да ви предостави изключителни права за защита на марката и дизайна в целия Европейски съюз (ЕС) само с едно заявление.

Други международни организации

(Регионални служби)

 

Съществуват множество регионални служби за закрила на интелектуална собственост. Тяхната цел е защитата на обектите на индустриалната собственост и/или авторското право за определени територии от страни. Европейското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост имат функциите на такъв тип организации. Освен тях някои от по-известните регионални служби за закрила на интелектуална собственост са:

ARIPO – African Regional Intellectual Property Organization

OAPI – Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

ASBU – Arab States Broadcasting Union

BOIP – Benelux Office for Intellectual Property

UPOV – International Union for the Protection of New Varieties of Plants

GCCPO – Gulf Cooperation Council Patent Office

 

Защита на интелектуална собственост по света

(Национални офиси*)

А

Б

В

Г

Д

Е

З

Индустриална собственост


Замбия

Зимбабве

 

Авторско право


Замбия

Зимбабве

И

Й

Индустриална собственост


Йемен

Йордания

Авторско право


Йемен

Йордания

К

Л

М

Н

О

Индустриална собственост


Оман

Авторско право


Оман

П

Р

Индустриална собственост


Руанда

Румъния

Русия

Авторско право


Руанда

Румъния

Русия

С

T

У

Ф

Индустриална собственост


Фиджи

Филипини

Финландия

Франция

Х

Индустриална собственост


Хаити

Холандия

Хондурас

Хърватска

 

Ц

Индустриална собственост


Централноафриканска република

Ч

Индустриална собственост


Чад

Чехия

Черна Гора

Чили

Авторско право


Чад

Чехия

Черна Гора

Чили

Ш

Индустриална собственост


Швеция

Швейцария

Шри Ланка

Ю

Индустриална собственост


Южна Африка

Авторско право


Южна Африка

Я

Индустриална собственост


Ямайка

Япония

Авторско право


Ямайка

Япония

*Данните за всички международни организации, регионални служби и национални офиси за защита на интелектуална и индустриална собственост по света са взети от Интернет страницата на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС).

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА