• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Валидизиране на Европейски патент в България

Какво е валидизиране на Европейски патент в България?

 

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) може, на основание подадена заявка за изобретение и след процедура по експертиза, да постанови издаването на Европейски патент. На този етап не е наличен инструмент, с който Европейският патент да има действие след издаване във всички страни. Това важи за както за страните членки на Европейската патентна конвенция (ЕПК), така и за държавите членки на ЕС. Действието на Европейския патент се получава чрез процедура, която се нарича “Валидизране на Европейски патент” или наричана още валидизация. Издаденият Европейски патент е необходимо да премине през валидизация в отделните територии от интерес. Това може да се осъществи само в страните членки на ЕПК. Европейският патент може да има действие в България за период до 20 години от датата на подаване на заявката. За валидизиране на Европейски патент в България, са предвидени условия от националното законодателство (вижте повече за Европейски патент в България)


Какви са условията за валидизиране на Европейски патент в България?

Трябва да се подаде превод на български език на претенциите, описанието и фигурите в срок от 3 месеца. Срокът започва да тече от датата на публикуване на съобщение за издаване на Европейски патент (B1).

Необходимо е да се заплати такса за публикация на описанието, претенциите и фигурите на Европейския патент в официалния бюлетин на Българското патентно ведомство до изтичане на срока за валидизация.

Задължително е да се осигури патент представител за патентопритежатели без постоянен адрес или седалище на територията на България.

Нужно е да се предвиди заплащане на такса за поддържане на действието на патента за всяка патентна година, следваща годината, в която Европейското патентно ведомство е публикувало съобщението за издаване на Европейския патент.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Валидизиране на Европейски патент в България

чрез “Би Ви & Ко”

 

Инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” може да подготви необходимия превод на български език на описанието, патентните претенции и чертежите на издадения Европейски патент. Кантората разполага с висококвалифицирани преводачи – специалисти в различни области на техниката. Качеството на извършваните преводи се проверява и гарантира от регистрирани представители по индустриална собственост. Експертният опит на екипа на “Би Ви & Ko”, придобит при извършването на множество валидизации на Европейски патенти, спомага при оформянето и подаването на искането за валидизиране на патента на територията на България пред националното патентно ведомство. Всички необходими действия относно валидизирането на Европейски патент ще завършим значително преди крайния срок. Своевременно ще Ви информираме за извършените действия. Можете да се обърнете към нас и за изпълнение на спешни искания за валидизиране на Европейски патент.


 

Какво включва услугата

“Валидизиране на Европейски патент в България”

на “Би Ви & Ко”?

1. ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА

За всеки отделен случай, в инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” ще подготвим индивидуална оферта без скрити такси, съфържаща нашия хонорар за извършване на услугата, официалните такси, както и цената на превода.


2. ИЗЧАКВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ

Ние няма да поискаме заплащане, без изричното получаване на инструкции за започване на работа и преди подаване на искането за валидизацията пред Българското патентно ведомство.


3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕВОД

Поради натрупаният опит, с който разполагаме, ние от “Би Ви & Ко” можем да извършваме необходимите специализирани технически преводи на място, което от своя страна гарантира висококачествен превод на разумна цена.

4. ОФОРМЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ВАЛИДИЗАЦИЯ

Оформянето и подаването на необходимите документи за валидизиране на Европейския патент в България, съгласно техническите изисквания, е единствено и изцяло наш професионален ангажимент.


5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ ПАТЕНТЕН АДВОКАТ

Ние в “Би Ви & Ко” държим изключително на представителство по валидизиране на Европейския патент в България и затова заставаме с личните си имена пред Българското патентно ведомство.


6. СЛЕДЕНЕ НА СРОКОВЕ

Грижата за следенето на сроковете по валидизране на Европейския патент в България поемаме като лична отговорност, поради което разполагаме с надеждна система за следене и мониторинг на сроковете за валидизация.

ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ В БЪЛГАРИЯ


НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ СЕГА