• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Тодор КОМИЛЕВ


Тодор Комилев е завършил Техническия университет –  София, специалност „Топло и ядрена енергетика“ през 2012 г. с образователна степен магистър. Професионалното си развитие в областта на интелектуалната собственост започва като патентен експерт в отдел „Изобретения, полезни модели и промишлен дизайн“ на Патентното ведомство на Република България още по време на следването си през 2011 г.

Като патентен експерт участва в редица международни обучения за повишаване на патентната си квалификация. Представя позицията на Патентното ведомство на международни срещи по въпроси, касаещи развитието на закрилата на интелектуалната собственост.

През 2017 г. става съдружник в консултантска фирма BV & Ko, която развива своята дейност в областта на защитата на индустриалната собственост и оказва съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. Инж. Комилев консултира малки, средни и стартиращи предприятия, както и водещи български компании в енергетиката, медицината, ИТ и нанотехнологиите.


 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

| от април 2018

| ВПИСАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ – 705, ПРЕД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ

| от ноември 2017

| СЪОСНОВАТЕЛ, СЪДРУЖНИК И УПРАВИТЕЛ, НА „БИ ВИ & КО“ ООД

| от февруари 2012 до октомври 2016

| ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ


ОБРАЗОВАНИЕ

 

| 2017 – 2018

КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р. БЪЛГАРИЯ

|         – Актуализиране на притежаваните знания и умения в областта на „Изобретения и полезни модели”

|         – Актуализиране на притежаваните знания и умения в областта на „Марки, географски означения и промишлени дизайни”

| 2015

| ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

|       – Допълнителна професионална квалификация

2012 – 2015

| ПОКРИТИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАТЕНТЕН ЕКСПЕРТ, ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

|      – „Novelty and Inventive step“ – (beginner, intermediate and advanced level)

|      – “EpoqueNet – Search system in EPO database

|      – „Clarity and unity“ – (beginner, intermediate and advanced level)

2010 – 2012

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – МАГИСТЪР, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

|      – специалност „Топлоенергетика“

2006 – 2010

| МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – БАКАЛАВЪР, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

|     – специалност „Топло- и Ядрена енергетика“


СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

| Предоставяне на писмени или устни консултации за защита на интелектуална собственост

| Представителство от името на клиента, пред официалните организации/органи за защита на интелектуална собственост

| Изготвяне на заявки за защита на индустриална собственост

| Предварителни проучвания по обекти на индустриална собственост


КОНТАКТИ

 

| бул. „Димитър Петков“ 69

| (+359) 895 745 819

| tkomilev@bvandko.com

Изберете Тодор Комилев за Ваш представител


Изтеглете пълномощно