• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

инж. Тодор КОМИЛЕВ

Патентен адвокат


Аз съм Тодор Комилев и съм представител по индустриална собственост в областта на патентите и полезните модели. Като такъв мога да представлявам клиентите на инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” пред множество международни организации като Патентно ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), както и да оказвам съдействие при процедурите пред Европейското патентно ведомство.

Професионалното си развитие в областта на интелектуалната собственост започнах още по време на следването си през 2011 като патентен експерт в отдел „Изобретения, полезни модели и промишлен дизайн“ на Българското патентното ведомство. Инженерното ми образование с образователна степен магистър, което получих в Техническия университет –  София в специалност „Топло и ядрена енергетика“ през 2012, беше ключово за усвояването на материята по проучване, анализ и закрила на изобретения. Като патентен експерт участвах в редица международни обучения за повишаване на патентната си квалификация и представях позицията на Българското патентното ведомство на международни срещи по въпроси, касаещи развитието на закрилата на интелектуалната собственост.

През 2017 станах един от съдружниците и основатели на кантората “Би Ви & Ко”, която развива своята дейност в областта на защитата на индустриалната собственост и оказва съдействие в решаването на казуси, свързани с авторското право и сродните му права. С опита си допринасям при консултирането както на микро, малки, средни и стартиращи предприятия, така и на водещи български компании в енергетиката, медицината, информационните технологии и нанотехнологиите и др.


 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

От май 2019 | СЪОСНОВАТЕЛ И СЪДРУЖНИК,  сдружение на представители по индустриална собственост „Комилев, Георгиев и партньори”

 

От април 2018  | ВПИСАН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ – 705, Патентно Ведомство на Р. България

 

От ноември 2017 | СЪОСНОВАТЕЛ, СЪДРУЖНИК И УПРАВИТЕЛ, инженерна патентно-правна кантора „Би Ви & Ко“

 

От февруари 2012  | ЕКСПЕРТ, Патентно Ведомство на Р. България


ОБРАЗОВАНИЕ

 

2017 – 2018 | КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ, Българско патентно ведомство

– Актуализиране на притежаваните знания и умения в областта на „Изобретения и полезни модели”

– Актуализиране на притежаваните знания и умения в областта на „Марки, географски означения и промишлени дизайни”

 

2015 | ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, Технически Университет – София

– Допълнителна професионална квалификация

 

2012 – 2015 | ПОКРИТИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПАТЕНТЕН ЕКСПЕРТ, Европейско патентно ведомство

– “Novelty and Inventive step” – (beginner, intermediate and advanced level)

– “EpoqueNet – Search system in EPO database

– “Clarity and unity” – (beginner, intermediate and advanced level)

 

2010 – 2012 | МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – МАГИСТЪР, Технически Университет – София

– специалност “Топлоенергетика”

 

2006 – 2010 | МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – БАКАЛАВЪР, Технически Университет – София

– специалност “Топло- и Ядрена енергетика”


СФЕРИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

| Предоставяне на писмени или устни консултации за защита на интелектуална собственост

| Представителство от името на клиента, пред официалните организации/органи за защита на интелектуална собственост

| Изготвяне на заявки за защита на индустриална собственост

| Предварителни проучвания по обекти на индустриална собственост


КОНТАКТИ

 

адрес | Димитър Петков 69, 1309 София, България

тел. | (+359) 895 745 819

ел. поща| tkomilev@bvandko.com

ИНЖ. ТОДОР КОМИЛЕВ ЗА ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ


Изтеглете пълномощно