• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Какво е дизайн?

Дизайнът представлява естетическото оформление на определено изображение и/или изделие в изобразителното изкуство или промишлеността. Известни са различни примери за дизайни като: промишлен дизайн, графичен дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, мултимедиен дизайн, уеб дизайн и др. Всеки един от тях представлява интелектуална собственост и може да бъде обект на закрила от авторско право. Нека обърнем по-специално внимание на един конкретен вид дизайн – промишленият дизайн. Промишленият дизайн подлежи на защита като обект на индустриалната собственост и по този начин носи на притежателя си изключително (монополно) право.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Какво е промишлен дизайн?

Промишленият дизайн представлява дизайн, който се основава на видимия външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Видимият външен вид може да включва:

– изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин

– части от това изделие, предназначени за сглобяване в съставно изделие,

– комплект или композиция от изделия,

– опаковка,

– графични символи

…и

– печатни шрифтове.

Това са основните групи от обекти, които могат да получат права на индустриална собственост и да се защитят като промишлен дизайн, но трябва да се има предвид, че произведенията на графичния дизайн, интериорния дизайн, модния дизайн, мултимедийния дизайн или уеб дизайна, както и други, също могат да бъдат защитени като промишлен дизайн.

Как се защитава промишлен дизайн?

Промишленият дизайн може да бъде защитен като интелектуална собственост чрез получаване на права за закрила на индустриална собственост. Правната закрила като обект на индустриалната собственост се предоставя със свидетелство за регистрация на промишлен дизайн. За да бъде регистриран един промишлен дизайн, той трябва да е:

Нов

…и

Оригинален

Промишленият  дизайн е нов, ако се различава от известен дизайн, който е станал общодостъпен и е оригинален, когото създава у потребителя различно цялостно впечатление от известен дизайн, който е станал общодостъпен.

Кога не се регистрира промишленият дизайн?

Не се регистрира дизайн:

– чиито особености зависят единствено от техническата функция на продукта

…или

– чиито особености зависят от необходимостта продуктът да бъде механически свързан с друг продукт.

Какво се предприема?

Преди да се премине към регистрация на промишлен дизайн е хубаво да се направи проучване дали вече няма друг такъв регистриран дизайн. Важно е да се знае, че за да се стигне до регистрация на промишлен дизайн е необходимо да се оформи и подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн. Най-важният момент от оформянето на заявката е изборът на подходящи изображения, тъй като са определящи за обхвата на правна закрила. За нашата територия, заявки за регистрация на промишлен дизайн се подават в Патентно ведомство на Република България.

При бизнес интерес в повече от една държава трябва внимателно да се избере международната процедура, по която да се търси закрила.

Знаете ли, че?

Ако не бъде защитен външният вид на даден продукт, е възможно конкурентите да пуснат на пазара продукт – идентичен или твърде подобен – като цветове, форми или орнаменти, който обикновено е с по-ниско качество от оригинална, от което следва, че оригиналният продукт ще бъде компрометиран пред клиентите.


Промишленият дизайн е най-добрият вариант на защита за продукти и изделия, които реазлизират печалби с външния си вид.


Авторско право – Индустриална собственост

Вижте още


 

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация